Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công thực hiện dự án nhưng công ty TNHH ARECA cùng các đơn vị vị quản lý vận hành, quản lý dự án và thí nghiệm đã phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương và luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn tại hiện trường, nghiêm túc thực hiện quy trình, quy phạm, các chế độ, thủ tục của phiếu công tác… nên mọi công việc được tiến hành đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng đảm bảo an toàn cho con người cũng như thiết bị.Kết quả thử nghiệm trước khi chính thức đóng điện đưa vào vận hành đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy phạm kỹ thuật, đủ điều kiện vận hành và  đóng điện an toàn, các thiết bị làm việc ổn định.