Giá xây dựng phần thô

Nhà phố
  • Thi công phần móng
  • Thi công phần khung nhà
  • Lót gạch nền
  • Đi đường ống điện nước
Giảm giá thiết kế 50%
3,4tr/ m²
Nhà khung thép
  • Thi công phần móng và khung nhà
  • Lót  gạch nền
  • Thi công cửa trời và mái canopy
  • Đi đường ống điện nước
Phù hợp với nhà sử dụng khung thép tiền chế
2,7tr/m²

Gói thiết kế

Kiến trúc
  • Sơ đồ công năng
  • 3D Ngoại thất
  • Kiến trúc
  • Kết cấu
  • Điện nước(M&E)
  • Giấy phép xây dựng
120k/m²
PCCC

  Thiết kê, thẩm duyệt hệ thống PCCC cho công trình cao tầng, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp

Đơn gi(from 100m²)
10k/m²