MENU
Hợp tác

Chúng tôi luôn lựa chọn những nhà cung cấp có sản phẩm và dịch tốt nhất để tư vấn các giải pháp tốt nhất làm thoải mãn mọi nhu cầu của khách hàng

Luôn chào đón những nhà cung cấp có năng lực, sản phẩm tốt, giá cả hay tổng chi phí sở hữu tốt, cạnh tranh và mong muốn hợp tác lâu dài với ARECA
Tất cả các nhà cung cấp đều phải có hồ sơ được lưu trữ và cập nhật thường xuyên
Hồ sơ nhà cung cấp ít nhất phải bao gồm: Hồ sơ công ty, chính sách bán hàng, quy trình bán hàng, khách hàng chủ yếu (của nhà cung cấp), đặc thù cung ứng, người quyết định cao nhất công ty, người quyết định cao nhất trong lĩnh vực bán hàng …
Tất cả nhà cung cấp hàng thường xuyên đều được đánh giá định kỳ hàng quý (bao gồm cuối mỗi công trình) và đột xuất khi có yêu cầu.
Nhà cung cấp chiến lược cũng được kiểm tra, đánh giá đột xuất để so sánh hàng hóa, giá cả và các điều khoản mua bán so với thị trường

Chính sách nhà Thầu phụ

Trở thành Nhà thầu phụ của ARECA, bạn không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo mà còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho nhà Thầu phụ với mục tiêu “Gắn kết lợi ích – Đồng hành phát triển”

Ưu đãi thanh toán: Chấp thuận cho Nhà thầu phụ tạm ứng tối đa khi kí hợp đồng. Giải tỏa bảo lưu ngay sau khi quyết toán hoặc khi có hợp đồng mới.

Lấy phương châm “cung cấp đều đặn công việc cho Nhà thầu phụ, giảm tối thiểu thời gian chờ việc” làm mục tiêu chiến lược. Giải pháp cụ thể là xem xét điều phối Nhà thầu phụ giữa các công trường lân cận hoặc phù hợp để đảm bảo tỷ lệ sử dụng nhân công cao nhất theo hình thức linh hoạt để Nhà thầu phụ có thể yên tâm tập trung vào việc thực hiện Hợp đồng xây dựng, giảm gánh nặng tìm kiếm công ăn việc làm.

Nội dung đang cập nhật