MENU
Vietcombank Quảng Nam
Mô tả ngắn

Công trình: Trụ sở Ngân hàng Vietcombank – Quảng Nam

Địa chỉ: Tam Kỳ – Quảng Nam

Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietcombank

Tổng thầu : Vinaconec 25

Nhà thầu ARECA: Chống sét, Phòng cháy chữ