MENU
Trụ sở làm việc và nhà ở CBCNV công ty Sông Đà 3- Đak Lô
Mô tả ngắn
  • Dự án: Trụ sở làm việc và nhà ở CBCNV công ty Sông Đà 3- Đak Lô
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy Điện Sông Đà 3- Đak Lô
  • Địa điểm: Thôn Măng Đen, Huyện Kon Plong, Kon Tum
  • Nhiệm vụ ARECA: Thi cộng hệ thống M&E ( Điện nước, điều hòa và PCCC)