MENU
Thủy điện Đăk Lô
Mô tả ngắn

Nhà máy Thủy điện Đăk Lô có quy mô công suất 22MW, gồm 2 tổ máy, sản lượng bình quân 92,08 triệu KWh/năm do Cty CP Thủy điện Sông Đà 3 – Đăk Lô làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng trên địa bàn hai xã Ngọc Ten và Măng Cành, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum với mục tiêu khai thác thủy năng trên suối Đăk Lô để phát điện.