MENU
Thủy điện Đăk Lô 2
Mô tả ngắn

Dự án: thủy điện Đăk Lô 2

Địa chỉ: Ngọc Tem – KonPlong – Kon Tum

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GKC

Nhiệm vụ ARECA: Nhà thầu cơ điện – PCCC và trạm biến áp