MENU
Khách sạn Phạm Gia
Mô tả ngắn

Công trình: Khách sạn Phạm Gia

Địa chỉ: Phạm Quốc Hoàn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

CĐT: Công ty TNHH Phạm Gia Phú

Quy mô: 16 tầng và 01 tầng hầm

 

 

 

 

Công trình: Khách sạn Phạm Gia

Địa chỉ: Phạm Quốc Hoàn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

CĐT: Công ty TNHH Phạm Gia Phú

Quy mô: 16 tầng và 01 tầng hầm