MENU
Khách sạn MidTown
Mô tả ngắn

Công trình: Khách sạn Midtown

Địa chỉ: Đường Đội Cung, TP Huế, Thừa Thiên Huế