MENU
D&C Hotel
Mô tả ngắn

Dự án: Khách sạn D&C

Địa chỉ: 01 Mai Hắc Đế – TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Kim Lý

Năm: 2011

Tổng diện tích: 1200 m

Gói thầu: PCCC