MENU
KHÁCH SẠN KIỀU DUNG
Mô tả ngắn
  • Dự án: Khách sạn Kiều Dung
  • Chủ đầu tư: Ông Diệp Xuân Đức
  • Địa điểm: TP Đồng Hới – Quảng Bình
  • Diện tích sàn: 3000 m2
  • Số tầng: 09 tầng
  • Nhiệm vụ ARECA: Thi cộng hệ thống M&E ( Điện nước, thông gió và PCCC)