MENU
Biệt thự Morison
Mô tả ngắn
  • Dự án: Biệt thư đường Morison – Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: chị Thu
  • Địa điểm: ĐƯờng Morison – TP Đà Nẵng
  • Nhiệm vụ ARECA: Thi cộng hệ thống M&E ( Điện nước, điều hòa và PCCC)