MENU
Các loại thang bộ thoát hiểm

Tìm hiểu về các loại thang bộ thoát hiểm
I. Phân loại thang bộ thoát hiểm
Theo mục 2.5 Cầu thang và buồng thang bộ QCVN 06:2010/BXD thì cầu thang và buồng thang bộ dùng để thoát nạn được phân thành các loại như sau:

a) Các loại cầu thang bộ:
+ Loại 1 – cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang;
+ Loại 2 – cầu thang bên trong nhà, để hở;
+ Loại 3 – cầu thang bên ngoài nhà, để hở;
(Để hở tức là không được đặt trong buồng thang).

b) Các loại buồng thang bộ thông thường:
+ L1 – có các lỗ cửa ở tường ngoài trên mỗi tầng (để hở hoặc lắp kính);
+ L2 – được chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ ở trên mái (để hở hoặc lắp kính);

Các loại cầu thang và buồng thang bộ

Các loại cầu thang và buồng thang bộ được minh họa như hình trên. Trong đó:

1 – Cầu thang bộ loại 1 (cầu thang kín, trong nhà): Cầu thang bên trong nhà, được bao bọc kín bởi kết cấu buồng thang và cửa ra vào có khả năng chịu lửa (ngăn cháy). Tường phía ngoài có thể có lỗ mở.
2- Cầu thang bộ loại 2 (cầu thang bộ hở, trong nhà): Cầu thang bên trong nhà, không được bao bọc kín bởi kết cấu buồng thang, không gian cầu thang thông với các không gian khác của nhà.
3- Cầu thang bộ loại 3 (cầu thang bộ hở, ngoài nhà): Cầu thang nằm phía ngoài nhà và không có buồng thang.
4- Buồng thang bộ loại L1: Kết cấu bao bọc cầu thang bộ trong nhà, có khả năng chịu lửa (ngăn cháy), có lỗ mở lấy ánh sáng ở tường ngoài trên mỗi tầng.
5- Buồng thang bộ loại L2: Kết cấu bao bọc cầu thang bộ trong nhà, có khả năng chịu lửa (ngăn cháy), có lỗ mở lấy ánh sáng từ trên mái của buồng thang.

c) Các loại buồng thang bộ không nhiễm khói:
+ N1 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoảng thông thoáng bên ngoài nhà theo một lối đi hở (khoảng thông thoáng này thường ở dạng logia hoặc ban công). Lối đi qua khoảng thông thoáng này không được nhiễm khói;

Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1

+ N2 – có áp suất không khí dương (áp suất không khí trong buồng thang cao hơn bên ngoài
buồng thang) trong buồng thang khi có cháy;

+ N3 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoang đệm có áp suất không khí dương
(áp suất không khí dương trong khoang đệm là thường xuyên hoặc khi có cháy).

Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3

Quá trình thoát nạn phải đảm bảo để người sử dụng từ bên trong có thể di chuyển đến một khu vực an toàn nằm bên ngoài ngôi nhà đang xảy ra sự cố cháy. Đối với các công trình nhà nhiều tầng thì không thể tránh khỏi việc sử dụng cầu thang bộ làm một phần của đường thoát nạn để đảm bảo sự di chuyển theo phương đứng từ trên cao xuống.

II. Vấn đề thường gặp khi thiết kế cầu thang bộ thoát nạn
Việc sử dụng cầu thang bộ để thoát nạn đòi hỏi phải thỏa mãn một số yêu cầu nhất định điều này đã được quy định trong QCVN 06:2010/BXD:

  • Có hai thành phần cơ bản liên quan đến cầu thang bộ dùng cho thoát nạn đó là cầu thang và buồng thang. Chi tiết phân loại cầu thang bộ và buồng thang như đã trình bày ở trên.
  • Yêu cầu cơ bản để một lối ra được coi là lối ra thoát nạn đối với các nhà nhiều tầng là các lối ra thoát nạn phải dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ (ngoại trừ tầng 1) vào được buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc đến được cầu thang bộ loại
    Quá trình thoát nạn có thể đi qua hành lang dẫn trực tiếp hoặc qua các phòng có cửa (lối ra) trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc tới cầu thang bộ loại 3.
  • Các buồng thang thường loại L1 và L2 chỉ được sử dụng trong nhà có chiều cao hạn chế theo quy định tại mục 4.10, 3.4.11 – QCVN 06 : 2010/BXD.
  • Đối với buồng thang không nhiễm khói loại N2 và N3 việc bố trí sử dụng cũng bị hạn chế bởi những điều kiện về số lượng hoặc trong một số nhóm nhà tùy theo tính nguy hiểm cháy theo công năng.

Tuy nhiên trên thực tế, việc bố trí được đầy đủ về số lượng cầu thang bộ loại 3, buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 theo đúng quy định thường gặp nhiều khó khăn do đặc điểm về kiến trúc, mặt bằng công trình hoặc điều kiện an toàn khi sử dụng…Trong trường hợp này phương án thay thế là kết hợp các giải pháp kỹ thuật để có thể sử dụng các cầu thang bộ đặt trong buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3 làm thang thoát nạn.

Về mặt kỹ thuật, việc thay thế này có thể giúp tháo gỡ cho chủ đầu tư và các nhà thiết kế những khó khăn và vướng mắc gặp phải nếu bắt buộc phải sử dụng cầu thang bộ loại 3 và buồng thang N1 cho phương án thoát nạn. Tuy nhiên phương án này lại nảy sinh nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng nếu hệ thống kỹ thuật (tạo áp, hút khói…) được thiết kế không vận hành được hoặc có vận hành không đạt tiêu chuẩn trong tình huống sự cố cháy xảy ra.

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác
Quy định lắp đặt hệ thống tủ điện bơm chữa cháy

YÊU CẨU CỦA TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY: Hệ thống tủ bơm chữa cháy thường bao gồm các loại bơm sau: 1/ Bơm bù áp (Duy trì áp suất đường ống). 2/ Bơm điện (Bơm chính) (Cấp...